Bemutatkozás

 

 

 

Üdvözöljük az Állattenyésztés-tudományi Intézet oldalán!

 

 

Oktatói-kutatói vezetői hitvallás/szemlélet

Akkor képzünk az ország, illetve a mezőgazdaság számára használható tudással rendelkező szakembereket (szakoktól függetlenül), ha olyan konkrét ismeretanyagot és tudományosan megalapozott (releváns) összefüggéseket oktatunk a hallgatóknak, amely a hazai adottságok és lehetőségek figyelembevételével fajtákra (nem fajokra!) alapozott, teljes körű technológiák kialakítását, értékelését teszi lehetővé összefüggésben az aktuális piac (lokális, hazai, és célzott külföldi) igényeivel.

Külön hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az egész termelési folyamat során ne keletkezzen hulladék, csak továbbhasznosításra alkalmas melléktermék, amely csak úgy képzelhető el, ha az egész termelési folyamat a természetes anyagkörforgáson alapul!

Csak ez lehet az alapja a környezetileg, gazdaságilag és társadalmilag is fenntartható fejlődésnek üzemmérettől függetlenül. Ez volt a hagyományos gazdálkodás alapja is. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az adott termékekre vonatkozóan a teljes termékpályák ismerete. Mindez nemcsak azért hasznos, hogy az ilyen képzésben részesülő hallgatók ki tudják használni a hazai adottságokban rejlő lehetőségeket, hanem azért is, mert lehetővé teszi számukra a tudományosan megalapozott egészséges életszemlélet, a környezet- és egészségtudatos magatartás elsajátítását. Ezzel nemcsak tudatos termelők, hanem tudatos fogyasztók is lesznek, ami segítséget nyújthat az egészséges és szükséges nemzettudat kialakulásához. Ezt az összetett ismeretet és a hozzá tartozó készségeket az alapozhatja meg, ha mindezt a tudást társadalmi és történelmi összefüggéseiben ismerik meg a hallgatók.

A kutató munkámat is mindig a fentiek szemelőtt tartásával végeztem, illetve végzem.

Az Intézetben oktató-kutató, PhD-s kollégáim is ennek szellemében végzik munkájukat. Munkatársaim széleskörű, tudományosan megalapozott szakmai ismerete, szakmaszeretete, a szakma iránti elkötelezettsége, emberi kvalitásai teszik lehetővé az eredményes, perspektivikus intézeti munkát.

Intézetünk külön előnye, hogy nemcsak szakmaiságában, hanem korösszetételében is lehetővé teszi a folyamatos fejlődést, az aktuális szakmai kihívásoknak való megfelelést. Az egyedi teljesítmények egy jól működő kollektívában hatványozódnak, különösen akkor, ha mindenki az egyéniségének és képességeinek megfelelő munkát végzi.

 

Dr. Póti Péter
Intézetigazgató

magyar