Az Intézet tevékenysége

Intézetünk különböző oktatási szinteken (alap-, mester- és osztatlan graduális képzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés) - a haltenyésztés kivételével - oktatja az állattenyésztés-tudomány minden területét. Így az állatgenetikát, általános állattenyésztést, alkalmazott szaporodásbiológiát, kérődző gazdasági haszonállat (szarvasmarha-, juh- és kecske-) tenyésztést, sertéstenyésztést, baromfi- és kisállattenyésztést, lótenyésztést, kutya- és macskatenyésztést, hobbiállat és futómadár-tenyésztést, továbbá a tej- és húsfeldolgozás alapjait /gazdaságtant/, gyepgazdálkodást, valamint a felsorolt fajokhoz tartozó tartástechnológiai ismereteket.

Az ún. „A” típusú tantárgyaink tantárgyfelelősei vezető oktatók, ugyanakkor a tanszéki mérnöktől az egyetemi adjunktusokig a fiatalabb kollégák is kellő mértékben vesznek részt az oktatómunkában. Az Intézet oktatói kollektívájába tartoznak a szakmában elismert hazai és külföldi kollégák is, egyetemi magántanári, címzetes egyetemi tanári, illetve címzetes egyetemi docensi megbízatással. A gyakorlatban dolgozó szakemberek közül többen címzetes tanácsadóként kapcsolódnak az intézet oktató- és kutató munkájához.

Az Intézetben növelni kívánjuk a külföldi vendég professzorok meghívását a főbb tantárgyak esetében, valamint nagyobb szerepet kívánunk vállalni a hazánkban történő idegen nyelvű képzés területén, illetve a külföldön folyó ún. rövid időtartamú intenzív oktatási programokban, elsősorban angol nyelven.

A különböző tenyésztő szervezetekkel (egyesületek, szövetségek), cégekkel és vállalkozásokkal kialakított napi szintű, jó kapcsolat – az elméleti ismeretekkel együtt – jó lehetőséget biztosít a sikeres pályázatok írására és az eredményes kutatómunka végzésre. Az Intézetben művelt kutatási tevékenységek több forrásból támogatottak: OTKA, TÉT, KMR, GINOP, VEKOP, stb. és céges támogatások. Az oktató- és kutatómunkában egyaránt szorosan együttműködünk a Szent István Egyetem különböző szaktanszékeivel, intézeteivel, a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft-vel, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal.