Az Intézet története

Az Állattenyésztés-tudományi Intézet ezen a néven 2007. április 1-ével működik, az 1990. január 1-én létesített Állattenyésztési Intézet jogutódjaként. Az Állattenyésztési Intézet jogelődje az Állattenyésztési Tanszék, amely az egyetem megalakulása óta működött. Az Intézet és jogelődjei számos nemzetközi és hazai projektben, fejlesztésben vett/vesz részt, illetve oktatja az állattenyésztés tudományhoz kapcsolódó diszciplínákat, több oktatója-kutatója meghatározó személyisége a hazai és nemzetközi állattenyésztésnek.

Az Állattenyésztés-tudományi Intézet keretében 2012-ig két intézeti tanszék az Állatnemesítési, Sertés-, Baromfi- és Hobbiállattenyésztési Tanszék, és a Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék, valamint egy laboratórium (Szaporodásbiológiai Labor) működött. Jelenleg az Állattenyésztés-tudományi Intézet keretén belül hivatalosan nincsenek elkülönítve külön egységek (intézeti tanszékek, csoportok laboratóriumok), de valamennyi az állattenyésztéshez kapcsolódó tudományterületnek megvannak a szakmai felelősei, munkacsoportjai (általános állatgenetikai, biotechnológiai és szaporodásbiológiai, szarvasmarha, juh- és kecsketenyésztési, sertéstenyésztési, baromfitenyésztési, ló- és hobbiállat-tenyésztési, tartástechnológiai, hús és tejgazdaságtani).

2016-tól az Állattenyésztés-tudományi Intézet kollektívája kiegészült a gyepgazdálkodási csoporttal is. Az intézetbe került kollégák ugyan nem alkotnak külön hivatalos intézeti csoportot, de munkájukkal az Intézetben folyó oktatói és a kutatói munka kiszélesedett, megerősödött.