Oktatott tantárgyak

A domesztikáció és hatása az állati viselkedésre
A gépi fejés alapjai
A húsfeldolgozás új irányvonalai PhD.
Alkalmazott etológia
Állatnemesítés
Állatbiotechnológia alapjai MSc.
Állattenyésztés (GTK) Állattenyésztés 2.
Állattenyésztés és környezet
Állattenyésztés I. (VL)
Állattenyésztés I. (MGM)
Állattenyésztés I. (GTK3235BAL)
Állattenyésztés I. (SMKSJ3033GN)
Állattenyésztés II
Állattenyésztés III.
Állattenyésztési adatbázisok kezelése
Állattenyésztési adatbázisok kezelése és többváltozós módszerek alkalmazása PhD.
Állattenyésztési biotechnológia  alapjai
Állattenyésztési ismeretek
Állattenyésztési kutatásmódszertan és biometria
Állattenyésztési stratégiák, termékelőállítás és -feldolgozás
Állattenyésztési technológiák
Általános állattenyésztés és genetika
Általános etológia
Baromfitenyésztés
Baromfi- és sertéstenyésztés
Élelmiszerbiztonság és minőségbiztosítás
Élelmiszer-lánc biztonsági alapismeretek
Gyepgazdálkodás
Gyepgazdálkodás alapjai
Gyepgazdálkodási rendszerek
Haszonállatok biotechnológiája
Húsfeldolgozás
Húsfeldolgozás és húsgazdaságtan
Juhtenyésztés
Juh tej- és hústermelés technológiája PhD.
Kecsketenyésztés
Kérődző haszonállatok tenyésztése és nemesítése PhD.
Környezetkímélő állattartás
Környezetkímélő állattartás PhD.
Kynológia
Lótenyésztéstan
Magyarország állattenyésztésének története
Mesterséges termékenyítés
Mezőgazdaság védett területeken
Mezőgazdasági projektek tervezése
Mezőgazdasági termékminősítés
Minőségbiztosítás alapjai
Napjaink főbb húsgazdaságtani kérdése PhD.
Nyúltenyésztés
Ökogyepgazdálkodás
Ökogyepgazdálkodás-tervezés
Populációgenetika
Reprodukció biotechnológia- asszisztált reprodukciós technikák PhD.
Részletes szaporodásbiológiai ismeretek
Sertéstenyésztés
Szakdolgozat készítés módszertana
Szakmai idegen nyelv I.
Szaporodásbiológia
Szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztés
Szarvasmarhatenyésztés
Talajvédő-, pázsit- és sportgyepek
Tejelő- és húshasznú szarvasmarhák PhD.
Tejelő- és húshasznú szarvasmarhák tartástechnológiája PhD. 
Tejfeldolgozás
Tejfeldolgozás és tejgazdaságtan
Természetvédelmi gyepgazdálkodás
Trópusi állattenyésztés
Vágóállat és húsminőség PhD.
Üzemi gyakorlat
Zoometeorológia PhD.